είσοδος στο mailbox σας

Όροι Χρήσης

Το mailbox.gr είναι μία online υπηρεσία διαθέσιμη μέσω του Internet.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείται τις υπηρεσίες του mailbox.gr με τρόπο συνεπή με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνο με τους όρους που παρουσιάζονται ακολούθως.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, συμφωνείτε να υπόκειστε και να τηρείτε τους Όρους Χρήσης, ως αν είχατε υπογράψει αυτή τη Συμφωνία.

Αν δεν τηρείτε τους Όρους, το mailbox.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Αναγνωρίζετε ότι η Υπηρεσία περιέχει πληροφορίες, λογισμικό, γραφικά και άλλο υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα, εμπορικά μυστικά και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και ότι αυτά τα δικαιώματα είναι έγκυρα και προστατευμένα. Δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να εκδώσετε, να μεταφέρετε ή να συμμετέχετε στη μεταφορά ή πώληση, να δημιουργήσετε παράγωγη δουλειά ή να εκμεταλλευτείτε καθ' οιονδήποτε τρόπο μερικό ή ολικό το Περιεχόμενο.

Απαγορεύεται η μερική η ολική αναπαραγωγή του Περιεχομένου χωρίς προηγούμενη άδεια από τον πνευματικό ιδιοκτήτη.

Το mailbox.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας που είναι προσβάσιμη μέσω της χρήσης των υπηρεσιών του.

Οι υπηρεσίες του mailbox.gr παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση.

Συμφωνείτε ότι η χρήση της υπηρεσίας επαφίεται καθ' ολοκλήρου σε δική σας ευθύνη.

Δεν είναι υπεύθυνοι ούτε το mailbox.gr ούτε οι συνεργάτες του για οποιαδήποτε άμεση, έμεση, τυχαία ή συνεπαγόμενη ζημία που προέρχεται από τη χρήση της υπηρεσίας ή αδυναμία πρόσβασης και χρήσης.

Το mailbox.gr δικαιούται να διακόψει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

Τα έξοδα τρίτων στην διαδικασία πληρωμής των συνδρομών (paypal, τράπεζα κλπ) επιβαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη.